โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง

หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหมืองหลวง ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 255101
อนุบาล 374111
รวม อนุบาล129212
ประถมศึกษาปีที่ 156111
ประถมศึกษาปีที่ 293121
ประถมศึกษาปีที่ 376131
ประถมศึกษาปีที่ 43361
ประถมศึกษาปีที่ 54651
ประถมศึกษาปีที่ 66391
รวมประถม3423566
มัธยมศึกษาปีที่ 13361
มัธยมศึกษาปีที่ 246101
มัธยมศึกษาปีที่ 366121
รวมมัธยมต้น1315283
รวมทั้งหมด201610511

บทความล่าสุด